~

PAKEJ OPTIMUM, SIMPAN SEHINGGA RM34,000

~

PAKEJ TOPAS

RM100 / BULAN

—————————————-

Simpanan  : RM90.00

Sumbangan Takaful : RM10.00

—————————————-

Menabung dengan Pakej Topas Simpan SSPN Plus dengan deposit bulanan serendah RM100 sebulan anda layak mendapatkan simpanan berserta takaful sehingga RM40,000. Simpanan jangka panjang Pakej Topas dengan dividen simpanan yang kompetitif dapat memberikan pulangan simpanan berserta dividen terkumpul sehingga RM34,410. Sangat berbaloi untuk menjamin masa depan pendidikan anak-anak anda.

 

Unjuran simpanan yang dipaparkan adalah berdasarkan kadar dividen sebanyak 4.25% setahun.

 

Deposit anda di Simpan SSPN Plus juga melayakkan anda untuk Cabutan Wow! Siri dan Cabutan Wow! Tahunan.

PAKEJ TOPAS

MANFAAT PAKEJ TOPAS

PAKEJ TOPAS (RM100)
PERKARA MANFAAT TAKAFUL
GETB HLMT TIFB
Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

– Kemalangan di Malaysia (RM)

– Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

– Kemalangan di luar Malaysia (RM)

 

25,000.00

 

50,000.00

50,000.00

75,000.00

 

30,000.00

 

60,000.00

60,000.00

60,000.00

 

24,000.00

 

48,000.00

48,000.00

48,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

 

25,000.00

50,000.00

25,000.00

 

30,000.00

60,000.00

10,000.00

10,000.00

 

24,000.00

48,000.00

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

 

12,500.00

45

 

12,000.00

36

 

12,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

 

25.00

52

 

25.00

52

 

20.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

 

2,800.00

2,800.00

 

1,200.00

5

 

3,000.00

3,000.00

 

1,500.00

3

 

4,000.00

4,000.00

 

2,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

 

12,500.00

 

 

100.00