~

WOWW!!! SIMPAN SEHINGGA RM103,000

~

PAKEJ NILAM

RM300 / BULAN

—————————————-

Simpanan  : RM270.00

Sumbangan Takaful : RM30.00

—————————————-

Menabung dengan Pakej Nilam Simpan SSPN Plus dengan deposit bulanan RM300 sebulan anda layak mendapatkan simpanan berserta takaful sehingga RM120,000. Simpanan jangka panjang Pakej Nilam dengan dividen simpanan yang kompetitif dapat memberikan pulangan simpanan berserta dividen terkumpul sehingga RM103,000. Sangat berbaloi untuk menjamin masa depan pendidikan anak-anak anda.

 

Unjuran simpanan yang dipaparkan adalah berdasarkan kadar dividen sebanyak 4.25% setahun.

 

Deposit anda di SSPN Plus juga melayakkan anda untuk Cabutan Wow!

PAKEJ NILAM

MANFAAT PAKEJ NILAM

PAKEJ NILAM (RM300)
PERKARA MANFAAT TAKAFUL
GETB HLMT TIFB
Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

– Kemalangan di Malaysia (RM)

– Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

– Kemalangan di luar Malaysia (RM)

 

75,000.00

 

150,000.00

150,000.00

225,000.00

 

90,000.00

 

180,000.00

180,000.00

180,000.00

 

72,000.00

 

144,000.00

144,000.00

144,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

 

75,000.00

150,000.00

75,000.00

 

90,000.00

180,000.00

30,000.00

30,000.00

 

72,000.00

144,000.00

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

 

37,500.00

45

 

36,000.00

36

 

36,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

 

70.00

52

 

75.00

52

 

60.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

 

3,000.00

3,000.00

 

1,500.00

5

 

3,000.00

3,000.00

 

1,500.00

3

 

4,000.00

4,000.00

 

2,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

 

37,500.00

 

 

300.00