~

SIMPANAN SERENDAH RM1 SEHARI !

~

PAKEJ INTAN

RM30 / BULAN

—————————————-

Simpanan  : RM20.00

Sumbangan Takaful : RM10.00

—————————————-

Skim Simpanan Pendidikan Nasional , melalui skim Simpan SSPN Plus menawarkan Pakej Intan , Pakej paling mampu milik istimewa untuk anda dengan simpanan serendah RM1 sehari sahaja. Pakej Intan menyediakan pelbagai manfaat dan kelebihan.

 

Unjuran simpanan yang dipaparkan adalah berdasarkan kadar dividen sebanyak 4.25% setahun.

 

Deposit anda di Simpan SSPN Plus juga melayakkan anda untuk Cabutan Wow!.

Intan_SSPNiplus

MANFAAT PAKEJ INTAN

PAKEJ INTAN (RM30)
PERKARA MANFAAT TAKAFUL
GETB HLMT TIFB
Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

– Kemalangan di Malaysia (RM)

– Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

– Kemalangan di luar Malaysia (RM)

25,000.00

50,000.00

50,000.00

75,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

24,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

25,000.00

50,000.00

25,000.00

30,000.00

60,000.00

10,000.00

10,000.00

24,000.00

48,000.00

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

12,500.00

45

12,000.00

36

12,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

25.00

52

25.00

52

20.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

2,800.00

2,800.00

1,200.00

5

3,000.00

3,000.00

1,500.00

3

4,000.00

4,000.00

2,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

12,500.00

100.00