~

HEBAT!!! TAKAFUL SEHINGGA RM1.2 JUTA

~

PAKEJ BERLIAN

RM500 / BULAN

—————————————-

Simpanan  : RM200.00

Sumbangan Takaful : RM300.00

—————————————-

Menabung dengan Pakej Berlian SSPN Plus dengan deposit bulanan RM500 sebulan anda layak mendapatkan simpanan berserta takaful sehingga RM1,200,000. Satu jaminan kewangan yang sangat besar maknanya untuk kelangsungan pendidikan masa depan anak-anak anda.
Simpanan jangka panjang Pakej Berlian dengan dividen simpanan yang kompetitif dapat memberikan pulangan simpanan berserta dividen terkumpul sehingga RM76,000. Sangat berbaloi untuk menjamin masa depan pendidikan anak-anak anda.

 

Unjuran simpanan yang dipaparkan adalah berdasarkan kadar dividen sebanyak 4.25% setahun.

 

Deposit anda di SSPN-i Plus juga melayakkan anda untuk Cabutan Wow! 2021.

PAKEJ BERLIAN

MANFAAT PAKEJ BERLIAN

PAKEJ BERLIAN (RM500)
PERKARA MANFAAT TAKAFUL
Great Eastern Takaful Berhad Hong Leong MSIG Takaful
Takaful Ikhlas Family Berhad
Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

– Kemalangan di Malaysia (RM)

– Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

– Kemalangan di luar Malaysia (RM)

1,000,000.00


1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

600,000.00


1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

500,000.00


1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)


1,000,000.00

1,000,000.00

200,000.00

200,000.00


600,000.00

1,200,000.00

100,000.00

100,000.00


500,000.00

1,000,000.00

200,000.00

200,000.00

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi


200,000.00

45


120,000.00

36


200,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu


250.00

52


250.00

52


200.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

25,000.00

12,500.00

5,000.00

5

20,000.00

10,000.00


3,000.00

3

25,000.00

12,500.00


5,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

Manfaat penghantaran balik jenazah


200,000.00

10,000.003,000.00